Колкото повече учиш, толкова повече печелиш (More you learn – more you earn )

Ние вярваме, че да поемем отговорност за своето образование е част от това да поемем отговорност за своя собствен живот. Образованието е решаващо, както за развитието на отделния човек, така и на обществото като цяло.

Мисията на Българска Дропшип Академия е да променим България като променим и разчупим разбиранията за бизнес и стимулираме повече хора в България да се учат, да бъдат предприемачи и да поемат отговорност за собствения си живот.

Ограниченията на средата не трябва да предопределят съдбата на нито един човек!

Благодарение на Интернет можем да постигнем и финансова свобода, можем да се учим онлайн и да работим от вкъщи, можем да работим за себе си, можем да печелим с американски и европейски стандарт, можем да подобрим качестовото си на живот.

Ако искаме да променим света, обаче първо трябва да променим себе си!

Учи – но не за да си намериш добре платена работа, учи, за да управляваш сам живота си; учи, за да имаш свободата да избереш какъв да бъдеш и какво да правиш.

Печели – но не колкото да „закрепиш месеца“ и да си плащаш сметките и кредитите; печели, за да оставиш нещо след себе си; печели, за да бъдеш спокоен за утрешния ден; печели колкото искаш, а не колкото ти определя държавата или бизнеса; печели онлайн.